MEET THE TEAM

Senior Artworker

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
CHRIS WATTS

Managing Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
MELISSA
VODEGEL
MATZEN

Art Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
STEPH REYES

Senior Artworker

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
MICK TRAVIS

Senior Planner

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
SABEENA LONE

Management Accountant

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
ALEX INGARFIELD

Account Manager

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
JONNY DOWLING

Client Service Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AMY RITCHIE

Creative Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
DEREK BAIN

Business Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
CLAIRE FOX

Senior Account Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
KATE KNIGHT

Creative Services Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
NICK BERRY

Senior Copywriter

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
DAVE PAUL

Account Manager

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
HARRY NEWTON

Integrated Production Designer

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
GEE SAGOO

Senior Designer

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
NATASCHA DAVIS

Associate Creative Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
LUCY CLARK

Strategy Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
MARTIN SMITH

Marketing Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Niki Cook

Account Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
GRACE COUGHLAN

Group Account Director

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
LINDSEY TAYLOR

Account Manager

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
BEA GWYNN